<p style='margin:0px; text-align:center; font-size:16pt; font-weight:bold;'> You need Adobe Flash Player to see this video<br><br> <a href='http://www.macromedia.com/go/getflashplayer' style='text-align:center; font-size:16pt; font-weight:bold;'> Get the Flash Player</a></p>
Videos, Members, Events, Audio Files, Photos और Blogs में खोजें Search
pascal seguin
e.motion

anonyme|France

Trying with the will of God to preach the good news of the kingdom of God From a few days, my blog : preachkingdom.blogspot.com - -


मेरा Blog

«पीछे
<1  464748  86>

Hebre 11

Nov 02, 2011

616 अवलोकनें
     (0 रेटिंग)

1. Силата на вярата
А вярата е даване на твърда увереност в онези неща, за които се надяваме, убеждения за неща, които не се виждат.

2. Защото поради нея за старовременните добре се свидетелстваше.
3. С вяра разбираме, че световете са били създадени с Божието слово, така че видимото не стана от видими неща.
4. С вяра Авел принесе на Бога жертва, по-добра от Каиновата, чрез която за него се засвидетелства, че е праведен, понеже Бог свидетелства за даровете му; и чрез тази вяра той и след смъртта си още говори.
5. С вяра Енох бе преселен, за да не види смърт, и не се намери, защото Бог го пресели; понеже преди неговото преселване бе засвидетелствано за него, че е бил угоден на Бога.
6. А без вяра не е възможно да се угоди на Бога, защото който идва при Бога, трябва да вярва, че има Бог и че Той възнаграждава тези, които Го търсят.
7. С вяра Ной, предупреден от Бога за неща, които още не се виждаха, подбуден от страхопочитание, направи ковчег за спасение на дома си; чрез която вяра той осъди света и стана наследник на правдата, която е чрез вяра.
8. С вяра Авраам послуша, когато бе повикан, да излезе и да отиде на едно място, което щеше да получи в наследство, и излезе, без да знае къде отива.
9. С вяра се засели в обещаната земя като в чужда и живееше в шатри, както и Исаак, и Яков, наследниците заедно с него на същото обещание.
10. Защото очакваше града, който има вечни основи, на който архитект и строител е Бог.
11. С вяра и сама Сара доби сила да зачене в преминала възраст, понеже сметна за верен Този, Който бе дал обещание.
12. Затова само от един човек, и той замъртвял, се народи множество, колкото небесните звезди и като крайморския пясък, който не може да се изброи.
13. Всички тези хора умряха във вяра, тъй като не бяха получили изпълнението на обещанията; но ги видяха и поздравиха отдалеч, като изповядаха, че са чужденци и пришълци на земята.
14. А онези, които говорят така, явно показват, че търсят свое отечество;
15. и ако наистина, говорейки така, те са пазели в себе си спомена за онова отечество, от което бяха излезли, щяха да намерят случай да се върнат.
16. Но на дело желаят едно по-добро отечество, т. е. небесното; затова Бог не се срамува от тях да се нарече техен Бог, защото им е приготвил град.
17. С вяра Авраам, когато го изпитваше Бог, принесе Исаак в жертва. Да! Онзи, който беше получил обещанията, принасяше единородния си син,
18. онзи, за когото беше казано: "По Исаак ще се наименува твоето потомство",
19. като разсъди, че Бог може да възкресява и от мъртвите, откъдето и по един начин на възкресение го получи обратно.
20. С вяра Исаак благослови Яков и Исав - даже за бъдещите неща.
21. С вяра Яков, на умиране, благослови всеки от Йосифовите синове и се поклони на Бога, подпирайки се на върха на тоягата си.
22. С вяра Йосиф, на умиране, спомена за излизането на израелтяните и даде поръчка за костите си.
23. С вяра, когато се роди Моисей, родителите му го криха три месеца, защото видяха, че беше красиво дете; и не се бояха от царската заповед.
24. С вяра Моисей, като стана на възраст, се отказа да се нарича син на фараоновата дъщеря
25. и предпочете да страда с Божия народ, а не да се наслаждава за кратко време на греха,
26. като разсъди, че укорът за Христос е по-голямо богатство от египетските съкровища; защото гледаше към бъдещата награда.
27. С вяра напусна Египет, без да се бои от царския гняв; защото издържа като човек, който вижда Невидимия.
28. С вяра установи Пасхата и поръсването с кръвта, за да не се допре до тях този, който погубваше първородните.
29. С вяра израелтяните минаха през Червеното море като по сухо, на което, като се опитаха и египтяните, се издавиха.
30. Чрез вяра йерихонските стени паднаха след седемдневно обикаляне около тях.
31. С вяра Раав, блудницата, не погина заедно с непокорните, като прие съгледвачите с мир.
32. И какво повече да кажа? Защото няма да ми стигне времето да приказвам за Гедеон, Варак, Самсон и Ефтай, за Давид, още за Самуил и пророците,
33. които с вяра побеждаваха царства, раздаваха правда, получаваха обещания, затваряха устата на лъвове,
34. угасваха силата на огъня, избягваха острието на меча, оздравяваха от болести, ставаха силни във война, обръщаха в бяг чужди войски.
35. Жени приемаха мъртвите си възкресени; а други бяха мъчени, защото, за да получат по-добро възкресение, те не приемаха да бъдат избавени.
36. Други пък изпитваха присмех и бичувания, а още и окови, и тъмници;
37. с камъни биваха убити, с трион прерязани, с мъки мъчени; умираха заклани с нож, скитаха се в овчи и кози кожи и търпяха лишения, бедствия и страдания;
38. те, за които светът не беше достоен, се скитаха по пустините и планините, по пещерите и рововете на земята.
39. Но всички тези, ако и да бяха засвидетелствани чрез вярата им, пак не получиха изпълнението на обещанието,
40. да не би да постигнат съвършенство без нас; защото за нас Бог промисли нещо по-добро.

Powered by sdabg.net & bibliata.com © 2004 All Rights Reserved.