<p style='margin:0px; text-align:center; font-size:16pt; font-weight:bold;'> You need Adobe Flash Player to see this video<br><br> <a href='http://www.macromedia.com/go/getflashplayer' style='text-align:center; font-size:16pt; font-weight:bold;'> Get the Flash Player</a></p>
Videos, Members, Events, Audio Files, Photos और Blogs में खोजें Search

P Hriscanska Zajednica Novi Sad|Serbia

Protestantska Hrišćanska Zajednica je crkva evanđeoskog veroispovedanja, iz Novog Sada.


Protestantska Hrišćanska Zajednica (PCF), je crkva evanđeoskog veroispovedanja, iz Novog Sada. Verujemo da je Sveto pismo Božija reč, nepogrešivo i jedini autoritet vere; u spasonosnu žrtvu Gospoda Isusa Hrista kao jedini put spasenja; da se osoba spasava verom kroz prihvatanje Hristove otkupljujuće žrtve; verujemo u Svetu Trojicu - Oca, Sina i Duha Svetog, našeg Boga; u krštenje vodom odraslih vernika i krštenje Duhom Svetim, kao i posvećenje kao posledicu nanovog rođenja... 

Mi postojimo da (misijska izjava naše crkve): 1. Građanima Novog Sada i okoline donesemo Radosnu vest spasenja; 2. Poučimo i brinemo se za naše ljude, da bi bili slobodni i ispunjeni Duhom Svetim; i 3. Predani širenju Radosne vesti u Novom Sadu i širom naše zemlje.

Vizija naše crkve je: Mi sanjamo o crkvi u kojoj građani Novog Sada vide izlaz iz svojih oklonosti, pronalaze ljubav, prihvatanje, nadu i ohrabrenje, i prihvatajući Dobru Vest Isusa Hrista doživljavaju smisao i puninu života.

P Hriscanska Zajednica Novi Sad ने ऑडियो फाईल Seminar Mercy street जोडा है


P Hriscanska Zajednica Novi Sad ने ऑडियो फाईल Rođenje Isusa Hrista जोडा है


P Hriscanska Zajednica Novi Sad ने ऑडियो फाईल Šta nas čeka? जोडा है


P Hriscanska Zajednica Novi Sad ने ऑडियो फाईल Škola molitve predavanje 01 जोडा है


P Hriscanska Zajednica Novi Sad ने ऑडियो फाईल Škola molitve predavanje 03 जोडा है


P Hriscanska Zajednica Novi Sad ने ऑडियो फाईल Škola molitve predavanje 04 जोडा है


P Hriscanska Zajednica Novi Sad ने ऑडियो फाईल Škola molitve predavanje 05 जोडा है


P Hriscanska Zajednica Novi Sad ने ऑडियो फाईल Škola molitve predavanje 02 जोडा है


P Hriscanska Zajednica Novi Sad ने ऑडियो फाईल Božićna poruka जोडा है


35 के 35 पृष्‍ठ

मेरे पृष्ठ के आगंतुक


ferenc2 ferenc2
702 दिनों पहले
Shamshad Shamshad
985 दिनों पहले
denisa denisa
1079 दिनों पहले
Free Test Account Free Test Accou…
1101 दिनों पहले
Prophectic Time With Jesus Prophectic Time…
1187 दिनों पहले
Samko Samko
1237 दिनों पहले
Jella Jella
1251 दिनों पहले
mirko2 mirko2
1263 दिनों पहले
मेरे विसिट लॉग न करें (बदलें)

10 के 10 पृष्‍ठ