<p style='margin:0px; text-align:center; font-size:16pt; font-weight:bold;'> You need Adobe Flash Player to see this video<br><br> <a href='http://www.macromedia.com/go/getflashplayer' style='text-align:center; font-size:16pt; font-weight:bold;'> Get the Flash Player</a></p>
Videos, Members, Events, Audio Files, Photos और Blogs में खोजें Search
Hans Hofman
e.motion

hans2|Netherlands

Evangelist Hans Hofman. "And Jesus said to His followers (disciples) Go into all the world and preach and publish openly the good news (the Gospel) to every creature (of the whole human race)..." mark 16:15, T.A.B


मेरी प्रार्थना

Heavenly Father I thank you for the blessings and the grace and the provision you give us every day. Thank you for Your Holy Spirit and thank you for your Word the Bible. Your words are |और

प्रार्थना में जुडें

Community ads

मेरा Blog

«पीछे
<1  567  58>

DROOM - VISE - PLAN

Jan 15, 2014

1,439 अवलोकनें
     (1 रेटिंग)

DROOM – VISIE – PLAN

Pas werd er in de gemeente waar ik kwam gevraagd: “ Wat is jou droom voor deze gemeente in dit jaar ? ”
Dat is een behoorlijk directe vraag. Een vraag die je niet zonder dat je hart in die gemeente betrokken is kunt beantwoorden.
Een droom, een diep verlangen hebben vraagt een betrokkenheid van je hart. Je kunt een droom hebben voor een ander, maar of dat ook de droom van die ander is…? Om een droom te kunnen verwezenlijken vraagt daadwerkelijke betrokkenheid.
Je kunt ook zeggen wat is jou VISIE voor dit jaar, of voor dit werk, of dit plan…. Waar visie ontbreekt, ontbreekt meestal ook sturing en leiding. De bijbel zegt dat de mensen van deze wereld soms met meer wijsheid te werk gaan dan de kinderen van het Koninkrijk. En dat is een trieste zaak en geeft aan waarom er zoveel werk vaak uiteindelijk op niets uitloopt.

God gaf diverse mensen in de bijbel een droom. Soms om te waarschuwen tegen gevaar, zoals bij Jozef en Maria, een andere keer was het weer om iemand nieuwe hoop en visie te geven om door te gaan op Gods weg. Als je een goede persoonlijke relatie met God hebt dan spreekt God ook door Zijn Geest tot je hart en in je geest. Soms word dat dan nog eens bevestigd met een woord wat iemand aan je doorgeeft maar ook heel vaak gewoon als je,  je bijbel leest of al wandelend met God in je dagelijks leven.

Een droom voor iets hebben is een diep verlangen naar iets wat je graag wil.
Soms gaat zo’n droom vroeg of laat in vervulling. Soms, omdat wij het nog niet kunnen weten of zien, gaat een droom later op een andere manier in vervulling als dat wij zelf dachten.
Ik wilde vroeger boer worden, maar God had een ander plan met mij. Ja wel ploegen, zaaien en oogsten maar dan in Zijn Koninkrijk. Niet alleen op een lapje van 40 hectaren, maar op een wereldwijde akker. Gods akker in deze wereld.
De droom was er, het verlangen was er, maar God dacht groter en had een groter plan. Zijn plan.

God legt een droom in je hart, een visie in je denken en in je geest en als je, je uitstrekt naar die droom dan gaat die visie groeien.  Als je dat onder de leiding van Gods geest doet dan word ook Gods plan voor jou leven zichtbaar. Wandelen met God is stap voor stap voor stap wandelen aan Zijn zij en doen wat je hand vind om te doen en doen wat God je laat zien. (zoals bij Jezus toen Hij als mens op aarde wandelde, ook Hij kon niets doen zonder dat de vader het Hem had laten zien.)
Dan kom je ook tot leven,  tot bloei en tot vruchtdragen  in Zijn Koninkrijk en Zijn wereldwijde gemeente, Zijn lichaam waarvan Christus het hoofd is.
Jezus verheerlijkte de Vader door de wil van de Vader te doen. (Joh.17)
Jezus gaf ons een duidelijke visie door en dat is de droom van God de Vader:  God wil niet dat iemand verloren gaat, maar dat allen tot erkentenis der waarheid komen.”  Jezus gaf ons ook het instrument om deze  droom van God in vervulling te doen gaan. Jezus zei:  “Gij zult kracht ontvangen waneer de Heilige Geest over u komt en gij zult Mijn getuigen zijn…” en “maakt discipelen (volgelingen – leerlingen van Jezus), onderwijst hen alles wat ik u bevolen heb (alles omdat dat de gebruiksaanwijzing is die werkt zonder welke het niet werkt zoals God het bedoeld heeft “perfect, volmaakt”naar Zijn wil en beeld.), doopt hen (als teken en getuigenis, dat je serieus je oude leven hebt afgelegd en laat begraven om in een nieuw leven met Christus op te staan...  Rom.6:4.)

Dit gaat verder dan kerkje spelen. Dit is de VISIE en het PLAN van God om Zijn Koninkrijk te bouwen en de mensen van deze wereld van de eeuwige dood te redden. Daar kwam Jezus voor naar de aarde. Daar Stierf Jezus voor en daar stond Hij voor op uit de dood. Alles om de droom van God voor uw en mijn leven en het leven van uw geliefden, te verwezenlijken.

Is dit ook jou VISIE en DROOM, Gods plan voor jou leven en deze wereld? Strek je er naar uit en wandel hier in. Jezus zei: “Zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik ook u!” Joh. 20:21 Zegen!