<p style='margin:0px; text-align:center; font-size:16pt; font-weight:bold;'> You need Adobe Flash Player to see this video<br><br> <a href='http://www.macromedia.com/go/getflashplayer' style='text-align:center; font-size:16pt; font-weight:bold;'> Get the Flash Player</a></p>
Videos, Members, Events, Audio Files, Photos और Blogs में खोजें Search
Hans Hofman
e.motion

hans2|Netherlands

Evangelist Hans Hofman. "And Jesus said to His followers (disciples) Go into all the world and preach and publish openly the good news (the Gospel) to every creature (of the whole human race)..." mark 16:15, T.A.B


मेरी प्रार्थना

Heavenly Father I thank you for the blessings and the grace and the provision you give us every day. Thank you for Your Holy Spirit and thank you for your Word the Bible. Your words are |और

प्रार्थना में जुडें

Community ads

मेरा Blog

«पीछे
<1  456  58>

AANNEMEN, AFWIJZEN OF HET GELOVEN ALS EEN WOORD VAN GOD

Feb 06, 2014

2,152 अवलोकनें
     (1 रेटिंग)

AANNEMEN, AFWIJZEN OF HET GELOVEN ALS EEN WOORD VAN GOD
Als Gods Geest spreekt kun je op verschillende manieren reageren.
Je kunt het woord aannemen als een waarheid. Je kunt het afwijzen en dan ook de zegen beloften die er aan vast gekoppeld zitten missen.
Dat laatste kan natuurlijk bewust en onbewust gedaan worden als je nog niet gelovig, nog niet wederomgeboren ben. Maar je kan het ook aangehoord hebben en het langs je heen hebben laten gaan.

In Hosea 4:6 lezen we echter dat ook gelovigen het woord soms negeren en zelfs verwerpen. "Mijn volk gaat ten gronde door het gebrek aan kennis. Omdat gij de kennis verworpen hebt, verwerp Ik u, dat gij geen priester meer voor Mij zult zijn; daar gij de wet (God woord) van uw God vergeten hebt...." Zou dit ook te maken hebben met het uisterven van sommige kerken? Het gaat hier om het VERWERPEN van kennis.
bvb betreffende het scheppingsverhaal, de dood en opstanding van Jezus, de vele wonderen die Jezus ook vandaag nog doet door Zijn Geest vervulde zonen en dochters heen.
Ik moet ook denken aan de gelijkenis van de 5 wijze en de 5 dwaze maagden met hun olielampen.
Vandaag: De roep om een nieuw paus bezoek aan NL in 2014, geeft ook aan dat sommigen liever op mensen van vlees en bloed vertrouwen dan dat men terug keert naar de Bijbelse door God zelf gegeven wegen voor Zijn gemeente.

Als wij het woord van God horen en het ook als een woord van God aannemen en het gaan toepassen in ons persoonlijk leven en in de kerk, dan maakt de Geest van God het levend en krachtig.
Als wij als Zijn kanaal, een aarden vat voor Hem willen zijn, dan gaat God zelf Zijn woord bevestigen met tekenen en wonderen.

Jezus bad ook voor de éénheid van Zijn volgelingen in Joh.17.
Daar bedoelde Hij niet mee dat we allemaal in één gebouw moeten gaan zitten, maar dat wij elkaar niet zouden bestrijden, niet zouden manipuleren, afwijzen, enz.. maar dat wij éénparig Zijn heil, Zij redingsplan zouden verkondigen aan de mensen in deze wereld en elkaar daar in zouden ondersteunen inplaats van elkaar te bestrijden.
Dit klinkt ongeloofwaardig en als kritiek. Toch gebeurt dit helaas en bekering op dit vlak zou meer op haar plaats zijn dan hoogmoed.
Ik heb het hier niet over de afwijzing van valse leer, daar moet je duidelijk iets van zeggen omdat dat tot misleiding leid. Dat is ook een opdracht aan de volgelingen van Jezus Christus.

Kennis van God door Zijn Geest geven is kracht en macht. (hand. 1:8, Luc. 4:32, 9:1, 10:19, Joh. 1.12, En deze kracht en macht hebben wij ontvangen om de geestelijke vijanden te verslaan door het woord te prediken zoals Jezus dat deed. Hij dreef de boze geesten uit met Zijn woord. Hij stond niet te schreeuwen tegen boze geesten, nee, Hij predikte het koninkrijk van Zijn Vader en sprak met gezag omdat Hij gezalfd was met de heilige Geest en met kracht. Hand. 10.38.
Laten we het woord van God lief hebben met heel ons hart en het overal doorgeven aan de mensen die nu (zonder het te beseffen) nog op weg naar de hel zijn. God wil niet dat iemand verloren gaat, maar dat allen tot bekering komen en behouden worden. God heeft de weg door Jezus offer al klaar gemaakt, de mensen moeten het alleen nog horen. En daar heeft God u en mij voor geroepen! God zegene u!